Kiểm tra trạng thái thẻ theo seri

Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng
  • Seri thẻ:
  • Mệnh giá:
  • Trạng thái:
  • Tài khoản sd:
  • Thời gian sd:
Dịch vụ cho phép bạn kiểm tra trạng thái thẻ cào 3 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone theo seri của thẻ.
  • Viettel sẽ trả về số điện thoại 3003057xxxx thẻ đã sử dụng, phí theo lượt 1.000 đ
  • Mobifone sẽ trả về số điện thoại đầy đủ, phí theo lượt 600 đ
  • Vinaphone sẽ trả về số điện thoại đầy đủ, phí theo lượt 600 đ
  • Trong trường hợp seri thẻ sai, chúng tôi vẫn sẽ thu phí. Xin lưu ý điền đúng seri thẻ cào vào chọn đúng nhà mạng
  • Có tiếp nhận API theo tháng, vui lòng liên hệ Admin.