Nạp tiền vào Tài khoản

Bạn phải đăng nhập để thực hiện đổi thẻ

Bank Tối Thiểu 100k VNĐ cho 1 lệnh. Bank dưới 100k VNĐ hệ thống không xử lý 

Lợi dụng tài khoản Bank để rửa tiền, vi phạm pháp luật, bank rút số dư không lý do hệ thống chúng tôi sẽ thu khoán tài khoản thu hồi số dư vĩnh viễn

Xin cảm ơn!